Invitation: Invitation for "Journey," "White Room: Shoshana Dentz," and "White Room: Christina Mazzalupo"

Title

Invitation for "Journey," "White Room: Shoshana Dentz," and "White Room: Christina Mazzalupo"

Date

October 23 - November 29 1998; October 23 1998